REGULAMIN

uczęszczania na zajęcia w Serenity Beauty Academy

1. Struktura kwalifikacji brytyjskich NVQ jest identyczna w całej Wielkiej Brytanii wiec program nauczania jest taki sam w każdej szkole z tą rożnicą, że tumaczymy wszystko na język polski.

2. Znajomość podstawowego języka angielskiego jest wymagana.

3. Pobieramy depozyt przed rozpoczęciem każdego kursu w cenie £100. Depozyt nie podlega zwrotowi nawet jeśli uczeń zrezygnuje z kursu bez względu na przyczynę.

4. Jeśli uczeń zrezygnuje z uczestnictwa na zajęciach w czasie trwania kursu nie zwracamy kosztów kursu.

5. Jeśli uczeń chciałby ponownie rozpocząć uprzednio rozpoczęty kurs będzie musiał zapłacić za kurs od początku.

6. Od wszystkich uczniów wymaga się utrzymania atmosfery sprzyjającej nauce, wzajemnego szacunku oraz poszanowania własności szkoły.

7. Osoby zachowujące się nieodpowiednio mogą być usunięte z kursu bez zwrotu pieniędzy.

8. Każdy student zobowiązany jest do zajęć praktycznych – praktykowania na sobie wzajemnie.

9. Jeśli uczeń nie może uczestniczyć osobiście w zajęciach praktycznych jest zobowiązany przychodzić na zajęcia z modelką na której będziemy mogli ćwiczyć.

10. Uczeń zobowiązany jest do regularnego odrabiania zadań domowych.

11. Spóźnianie się i nieobecność ucznia na zajęciach utrudnia przekazywanie wiedzy i jest stratą dla ucznia.

12. Nie powtarzamy materiałów przerobionych dla uczniów nie obecnych na zajęciach.

13. Opłaty za kurs pobieramy w pierwszy dzień nauki.

14. Jeśli oplata jest w ratach – pierwsza opłata jest w pierwszy dzień nauki.

15. Oplata za Student Kit – najpóźniej na drugich zajęciach. Są to niezbędne materiały do praktyki poza spotkaniami w szkole oraz na zajęciach w szkole. Każdy student zobowiązany jest do posiadania Kitu. Dodatkowa opłata nie jest wliczona w cenę kursu.

16. Na zajęcia przychodzimy w uniformach. Masażyści czarny, gładki t-shirt, wygodne dresowe spodnie lub leginsy, buty płaskie-baletki lub trampki. Długie włosy związane.

17. Egzaminy obejmują zajęcia praktyczne oraz teorie. Testy z teorii robimy na komputerach i mamy 3 podejścia jeśli nie uda nam się zdać za pierwszym razem. Każdy ponowny test kosztuje £50.00. Egzamin praktyczny jeśli nie zdany – powtórzenie kosztuje £50.00.

18. Wszelkie reklamacje dotyczące szkolenia, uczestnicy mogą zgłaszać organizatorowi w terminie 7 dni, licząc od daty szkolenia. Zgłoszenia w formie mailowej prosimy pisać na adres: klaudia.lucas@live.com

Reklamacje przesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 

19. Serenity Beauty Academy nie ma obowiązku znajomość lokalnych wymogów prawnych związanych ze świadczeniem usług. Proszę zapoznać się osobiście z wymogami istniejącymi w okolicy, w której zamierzacie świadczyć usługi. 

20. Nie zwracamy kosztów nieukończonych szkoleń. 

21. Szkolenia należy ukończyć maksymalnie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego czasu student pokrywa ponowie, całościowy koszt szkolenia.